Skip to main content

Inom klimatförhandlingarna innebär landgrupper när länder med liknande agenda går ihop och förhandlar tillsammans. Till exempel Europeiska Unionen (EU) och G77 (grupp av utvecklingsländer) är två starka landgrupper. Framför allt brukar dessa två stå emot varandra under FNs klimatmöten. Andra kända landgrupper är AOSIS (alliansen för mindre ö-stater).

Varför landgrupper?

Landgrupper kan variera från möte till möte beroende på aktuella agendor och  intressen. Vissa landgrupper som till exempel EU (28 medlemsländer) brukar dock alltid jobba ihop. Landgruppernas funktion är att ge vissa huvudfrågor en större tyngd. Därför är det vanligt att grupperna träffas och förhandlar innan de officiella klimatförhandlingarna. Grupperingarna är också vanliga inom andra FN-möten som inte behandlar klimatfrågor.

Landgrupp G77

Landgruppen G77 är en av klimatmötenas största grupper. Den grundades redan 1964 i samband med en handel- och utvecklingskonferens. Idag har gruppen 134 medlemsländer. Därmed är G77 den största mellanstatliga organisationen för utvecklingsländer inom FN. Till exempel så är stora nationer som Brasilien medlemmar. Dock är mindre ekonomier vanligast, såsom El Salvador och Haiti. Inom klimatmötena har gruppen generellt arbetat för ett utökat finansiellt stöd från rikare länder. Med syftet att kunna bekämpa klimatförändringarna, men också anpassa sig till ett extremare klimat. Framför allt påpekas behovet av finansiellt stöd från industrialiserade nationer.

The umbrella group

En annan stor grupp kallas ”the umbrella group” (paraplygruppen på svenska). Den består av stora medlemsländer och bildades efter Kyotoprotokollet. Vidare är deras gemensamma drag att de är industrialiserade länder som inte är medlemmar i EU. Bland annat så tillhör USA, Japan, Ryssland och Norge denna grupp. Generellt så brukar umbrella group vara lite av en bromskloss under FNs klimatmöten.

Andra exempel på landgrupper

Andra exempel på mindre landgrupper är AILAC, som inkluderar Latinamerika och Karibien. Och African Group, som för talan för 54 afrikanska nationer. Vidare är fler exempel grupperingar så som ALBA, Arab Group, EIG, LDC, OPEC och den senaste landgruppen ”high ambition coalition” (koalitionen för en högre ambition). Slutligen så är den sistnämnda gruppen, ”high ambition coalition”, ett undantag från de flesta grupper. Eftersom den består av ett samarbete mellan både utvecklingsländer och industrialiserade nationer. Bland annat hela 79 länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, USA samt EU. Den formades under klimatmötet i Paris och betonar vikten av ett globalt samarbete.


Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter!

BÖRJA TESTET NU