Skip to main content

En koldioxidbudget är ett sätt för att nå målet att minska på utsläppen av CO2 . Med andra ord så är det en plan som begränsar hur mycket koldioxid som mänskliga aktiviteter får släppa ut. Detta då det finns en begränsad mängd utsläpp som jorden klarar av om vi ska uppnå Parisavtalet. Alltså att hålla jordens temperatur under 1,5 grader. Om Parisavtalet ska uppnås till 2050, så krävs det att varje människa i snitt har en koldioxidbudget på 1 ton per år. Detta motsvarar en tur och returresa till södra Spanien. För att jämföra så har en medelsvensk idag utsläpp på cirka 8 ton per person och år. Denna siffra kommer ifrån Naturvårdsverket.

Olika nivåer

Privatpersoner, kommuner och framför allt länder kan arbeta utifrån en koldioxidbudget. Den högsta nivån som uppskattar världens koldioxidbudget är FN:s klimatpanel IPCC. De har uppskattat att världen kan släppa ut 500 miljarder ton koldioxid under de närmaste 80 åren. Vidare är denna mängd till för att kunna hålla jordens temperatur under 2 grader. Siffran är betydligt mindre än de utsläpp vi ser idag. Till exempel så släppte hela världen ut 38 miljarder ton år 2019. Detta visade på en ökning från 2018. Om takten fortsätter (38 x 80 år) så landar utsläppen på 3040 miljarder ton för de närmaste 80 åren. Alltså betydligt mycket mer än IPCCs budget på 500.

Om världens koldioxidbudget används rätt, så borde den gå till omställningen från ett ohållbart samhälle till ett hållbart. Alltså till att effektivisera aktiviteter så de har väldigt låga utsläpp.

Sveriges koldioxidbudget

Om man utgår från en jämn fördelning per person av den koldioxidbudget som fastställs av IPCC, så har Sverige en budget på 500 miljoner ton. Denna mängd är fram tills år 2100. Enligt Greenpeace så släppte Sverige ut 220 miljoner ton från år 2012 och 2016. Vilket innebär att nästan hälften av landets budget redan är använd. Om man fördelar detta jämnt på de år som finns kvar så har vi redan gått över vår budget. Något som pekar på behovet av minusutsläpp igenom teknologier som CCS.

Det är dock viktigt att uppmärksamma att Sverige har minskat sina utsläpp sedan 1970-talet. Faktum är att de har mer än halverats. Detta beror på en omställning från fossila bränslen till andra energier. På 1970-talet stod nämligen de fossila bränslena för 80 % av den svenska energin.

Koldioxidbudget för privatpersoner

Dagens utsläpp per person i Sverige är svåra att räkna ut. Olika beräkningar tar med vissa saker och utesluter andra. Detta skapar en stor skillnad i siffrorna. Till exempel så kan de variera från 1,5 ton upp till 11 ton per person. En skillnad beror på om man räknar med svensk konsumtion utomlands. Det vill säga produkter som vi importerar eller som vi köper när vi är på semester. Vidare så är den svenska privatpersonens utsläpp för höga till följd av bilar, boende (energi), resor och mat. Gällande resor så är vi ett av världens länder som flyger allra mest.


Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter!

BÖRJA TESTET NU