Skip to main content

Orange, grönt eller brunt kuvert?

Pensionspengar står bakom mer än en fjärdedel av världens aktiekapital, och det enorma kapitalet innebär en stor påverkanskraft. Pengarna kan investeras i företag som gör bra för världen så att de får tillgång till mer kapital, samtidigt som pengar kan flyttas från smutsiga industrier så det blir svårare för dem att växa.  I början av året skickas det orangea kuvertet ut till drygt 8 miljoner svenskar. I det finns uppgifter om din allmänna pension. Men vart framgår det hur klimatsmart eller klimatskadlig ditt pensionsparande är? Eller hur mycket av det som du kan påverka?

Orange kuvert

Hur fungerar pensionen och vilka delar kan jag påverka?

Pensionen består av fyra delar, som ofta brukar illustreras i en pyramid. I det orangea kuvertet finns information om den nedersta delen, men störst valmöjligheter har du i de andra delarna.

Pensionspyramiden

Allmänt pension – Inkomstpensionen: Detta är den största delen i den allmänna pensionen. 16 procent av din lön sätts automatiskt av till denna del varje år. Du kan inte välja hur dessa pengar placeras utan de förvaltas av AP-fonderna. Pengarna du betalar in nu går till dagens pensionärer, och när du blir pensionär får du del av de pengar som betalas in då.

Allmän pension – Premiepensionen: Varje år sätts 2,5 procent av din lön av till premiepensionen. Den förvaltas per automatik av Sjunde AP-fonden, om du inte gör något aktivt val. På pensionsmyndigheten.se kan du dock flytta den. Kolla in initiativet #Klimatbytet som visar hur du enkelt kan se till att dessa pengar jobbar för klimatet.

Tjänstepensionen: De allra flesta som arbetar har tjänstepension. Din arbetsgivare betalar då extra till din pension. Om du har kollektivavtal bestäms dina valmöjligheter i det, och annars är det arbetsgivaren som väljer vilket eller vilka pensionsbolag du kan välja mellan. Oftast finns det möjlighet för dig att välja vilka fonder som pengarna investeras i. Kolla upp det med din arbetsgivare om du inte redan gjort det.

Eget sparande: Detta väljer du helt fritt, både om du vill ha det och i så fall vart du vill investera.

Hur får jag reda på hållbarheten i min pension? Och hur förbättrar jag den?

Vi har frågat pensionsbolaget SPPs hållbarhetschef Johanna Lundgren Gestlöf om hennes bästa tips.

Johanna rekomenderar att du börjar med att logga in på minpension.se. Där får du en bra överblick över samtliga delar i din pension, samt vilka bolag som förvaltar det. Där framgår också vilka delar du kan påverka själv.

För de delar av pensionen som du kan påverka själv finns det några saker att fundera på utifrån ett klimatperspektiv.

1. Vad är koldioxidrisken?

Om ditt sparande har hög koldioxidrisk innebär det hög risk att avkastningen påverkas negativt när världen ska minska koldioxidutsläppen till nettonoll. Om det blir dyrare att släppa ut eller om efterfrågan på koldioxidintensiva tekniker minskar så är det dåligt för avkastningen på företag som är fast i koldioxidtunga tekniker. Du hittar fonder som har låg koldioxidrisk genom att leta efter en “grönt löv”-symbol i fondlistorna.

2. Vad är koldioxidavtrycket?

Även dina pensionspengar har ett koldioxidavtryck. Det går inte helt att jämföra med de direkta utsläpp du bidrar till, utan det består av utsläppen som bolagen du investerar i har. Man kan ändå säga att du står bakom de utsläppen genom att investera i ett företag, bli delägare via aktieköp, eller låna ut pengar via obligationer. Genom att investera i produkter med lägre koldioxidutsläpp står du bakom bolagen som är mer koldioxidsmarta. Investeringar i utvecklingsländer kommer nästan alltid ha högre utsläpp än svenska men pengar behövs även där, så en smart sak kan vara att titta på skillnaden i koldioxidavtryck jämfört med index för att hitta de bästa investeringarna i respektive marknad. Fråga ditt pensionsbolag om du kan få data på koldioxidavtrycket i dina besparingar.

3. Investerar du i fossilindustrin?

Om du vill göra vad du kan för att inte gynna bolag som producerar fossila bränslen såsom olja, kol och gas bör du fundera på om du vill investera i den typen av bolag. Känns det rätt att bli delägare och eventuellt tjäna pengar på dem? Antingen kan du välja att spara i fossilfria fonder/produkter, eller så bör du säkerställa att den som förvaltar dina pengar verkligen tar sitt ansvar som ägare och driver på förändring i bolagen.

4. Investerar du i det som bidrar positivt?

Det är alltid bra att ha en bred bas av sparande i din portfölj, som sprider ut riskerna genom att investera i många företag i många marknader. Men om du har stark tilltro till klimatomställningen och vill investera extra i de bolag som faktiskt gör bra för vår värld, så kan du leta efter mer nischade fonder som investerar i just denna typ av bolag. Det kan vara som grädden på moset i ditt klimatanpassade sparande, när du har koll på ovanstående.

SPP har utveckalt en hållbarhetskarta, där du kan läsa mer om dessa aspekter.

För de delar av pensionen där du inte själv kan välja fonder, så går det ändå att påverka genom att lyfta frågan. Genom att fråga AP-fonderna, dina pensionsbolag och din arbetsgivare om hur de tagit hänsyn till hållbarheten i ditt sparande samt belysa att detta är viktigt för dig så påverkar du indirekt genom din konsumentmakt.

Förhoppningsvis blir du nöjd med det besked du får i det orangea kuvertet ur ett ekonomiskt perspektiv, men glöm inte att ta reda på om det döljer sig en grön och klimatsmart eller brun och smutsig färg där bakom.


Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter!

BÖRJA TESTET NU

Klimatsmarta tips #6 – Bekämpa matsvinnet
Klimatsmarta tips #8 – Slow fashion – Så bantar du ditt klimatavtryck från klädinköp