Skip to main content

Greenwashing, som på svenska kallas för gröntvätt eller grönmålning, syftar på när ett företag ”målar sin verksamhet grön”. Detta är ett av de största problemen när det gäller hållbarhetsarbete. Eftersom det är populärt med miljövänliga produkter kan vissa företag utnyttja detta som säljknep. Detta görs igenom att marknadsföra en verksamhet som miljövänligare än vad den egentligen är.

Exempel på Greenwashing

Ett exempel på greenwashing är när ett klädföretag belyser att de producerar kläder av återanvänt material, medans denna del av deras produktion egentligen är väldigt liten. Den större delen kan istället vara nyproducerade kläder. Företaget kan sedan fortsätta med en massproduktion av ohållbara kläder medans kunden tror att de handlar från en verksamhet som är bra för miljön.

Vad betyder Greenwashing?

Det finns ingen bestämd definition av greenwashing. Enligt miljöorganisationen Jordens Vänner har uttrycket vuxit fram i samhället igenom debatter och media. I Sverige används ordet greenwashing för att beskriva när exempelvis företag  ”framställer något som bättre för miljön än vad det i själva verket är”. Vidare när för att de kan ”leda uppmärksamhet från något dåligt till något som ser ut att vara bra för miljön”.
Det ”dåliga” kan vara allt från miljöfarliga föroreningar till sociala problem eller korruption inom verksamheten. Som företag kan man exempelvis belysa sitt CSR-arbete och låta det färga hela sin organisation. Med andra ord används den miljövänliga stämpeln som en täckmantel för att ge en falsk bild av hållbarhet.

När det gäller att framställa sin verksamhet som miljövänlig när den i själva verket inte är det är olagligt. Detta då greenwashing kan räknas som vilseledande information, vilket bryter mot den svenska lagen. Enligt Jordens Vänner så är det fastslaget att ”miljövänligt” enbart får användas om varor och tjänster som har en neutral eller positiv påverkan på miljön. Detta utesluter egentligen många varor och företag som idag framställs som bra för miljön. Med andra ord handlar det om falsk marknadsföring och falsk miljöreklam. Om man misstänker denna typ av vilseledande information kan man anmäla det till Konsumentverket.

Svenska Greenwash priset

Jordens Vänner belyser varje år problemet med greenwashing i Sverige igenom priset ”Svenska greenwash priset”. Det är ett antipris till företag eller organisationer som framställer sin verksamhet som hållbar när den i själva verket inte är det. Nomineringarna kommer ifrån det svenska folket och vinnaren utses också igenom en röstning av allmänheten. Bland annat har Sveaskog och Preem fått priset.


Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter!

BÖRJA TESTET NU