Skip to main content

Green Climate Fund (GCF) är det engelska namnet för FNs gröna klimatfond. Den är den största fonden i världen som finns till för att bekämpa klimatförändringarna. Den skapades med tanken att framtidens investeringar är avgörande för att hålla nere jordens medeltemperatur.

Green Climate Fund och FN

Fonden syftar till att stödja utvecklingsländer med deras så kallade Nationally Determined Contributions (NDC). Dessa är en del av Parisavtalet som på svenska översätts till nationellt beslutade klimatåtaganden. Vidare så uppdateras NDCs var femte år för att kunna utveckla det hållbara arbetet. Bland annat vill man arbeta mot låga till noll utsläpp och jobba med klimatanpassning. Med andra ord så är GCF ett sätt för utvecklingsländer att få finansiellt stöd till deras miljöarbete.

Olika investeringar inom GCF

Det finns fyra huvudsaker som den gröna klimatfonden arbetar med. Först och främst miljön. Sedan fokuseras det på energi och industri. Vidare mänsklig säkerhet, arbete och välmående. Den sista huvudsaken är skogar och ekosystem. Bland annat kan det handla om att stödja den privata sektorn och dess möjlighet och tillfälle att skapa klimatsmarta verksamheter. Fonden är även till för att stödja statliga projekt.

GCF idag

Idag har FNs gröna klimatfond gett stöd till över 150 miljöprojekt i runt 100 länder. Fonden arbetar också direkt med länder som redan har påverkats av klimatförändringarna. Målet är att arbeta på ett både motverkande och anpassande sätt med förändringarna.

Ett exempel på ett GCF projekt är investeringar som har gjorts i Mexico – det så kallade ”River Restoration for Climate Change Adaptation (RIOS)”. Initiativet jobbar för att återställda/anpassa floder som har blivit förstörda eller riskerar att bli förstörda i framtiden.

Ett annat projekt jobbar med matsäkerheten i Burundi. Där tror man att framtida klimat kommer att skapa en kombo mellan torka och översvämningar. Något som kommer att äventyra matproduktionen i landet. Vidare är det väntat att produktionen från jordbruket då kommer att minska med 5-25 %. Bland annat så satsar projektet på att utveckla jordbrukares användning av vatten. Med andra ord skapa möjligheter för större produktion med effektiv fördelning av vattnet. Projektet kommer att påverka runt 500.000 människor.


Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter!

BÖRJA TESTET NU