Skip to main content

Glas och koldioxidutsläpp – generellt sett så släpper produktionen av glas ut cirka 0,8 kg växthusgaser per kilo av format glas. Det är siffror från en så kallad genomsnittlig svensk elmix, vilket innebär att produktionen är gjord från olika energikällor. Det stora problemet gällande koldioxidutsläpp för glas gäller frakten. Eftersom glasförpackningar är tunga släpper transporten ut mycket växthusgaser.

En klimatsmart förpackning?

Det finns flera aspekter som avgör om ett förpackningsmaterial är klimatsmart. Framförallt måste förpackningen känna sitt syfte väl, vilket är att skydda innehållet. Annars finns risken för att det blir ett större svinn, speciellt när det kommer till livsmedel. Det ska även vara enkelt att transportera. Detta innebär att materialet behöver vara lätt att hantera. Vidare är det en stor fördel att det väger så lite som möjligt. En annan viktig del har att göra med volymen, om det krävs väldigt lite av ett energikrävande förpackningsmaterial kan det exempelvis vara en fördel med det. Istället för ett material som kräver lite energi men som det behövs stora mängder av. Slutligen så är återvinningen en viktig del, krävs det mycket energi för att återanvända materialet?

Materialet glas har många fördelar. Bland annat att det ger ett komplett skydd mot luft, vätskor och lukter. Därför är glas ett bra förpackningsmaterial om man utgår ifrån hur väl det packar matvaror. En nackdel med materialet är att det släpper in ljus, vilket exempelvis kartongförpackningar inte gör.

Glas och koldioxidutsläpp gällande glas som förpackningsmaterial har både för- och nackdelar. Energimässigt är glas värre än plast när det gäller både produktion och transport. Dock har glas en stor fördel när det gäller just livsmedel eftersom glaset inte för över kemikalier. Däremot riskerar plastförpackningar att göra detta.

Glasflaskor och vatten

När det gäller vatten så är det en stor fördel att välja vattnet från kranen. I motsats till  vatten från glasflaskor eller burkar. Vidare är kolsyrepatroner, som används för att göra kolsyrat vatten i hemmet, fortsatt bättre för planeten än vad glasflaskor är.

Glas och koldioxidutsläpp i Sverige

Över 90 procent av glasförpackningar i Sverige återanvänds, detta är en hög siffra om man jämför med andra länder. Det är dock viktigt att nämna att återvinningen av glas kräver mycket energi. Faktum är att det går åt nästan lika mycket energi att smälta om återvunnet glas som att tillverka nytt.


Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter!

BÖRJA TESTET NU