Skip to main content

Fossilfritt Sverige är ett initiativ som skapades av regeringen innan FN:s klimatmöte i Paris 2015. Målet är att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Detta är ett sätt att uppnå Parisavtalets mål kring att hålla jordens uppvärmning under 2 grader.

Ett land utan fossila bränslen

plattformen fossilfritt Sverige går det att läsa om det svenska målet. Bland annat så menar man att ambitionen att bli fossilfria kommer att leda till en stark industri som skapar flera jobb. Plattformen fungerar som en brygga mellan det svenska samhället, så som näringslivet och regeringen. Bland annat är Naturskyddsföreningen och SJ med i initiativet.

Vad innebär ett fossilfritt Sverige

Initiativet samlar aktörer från olika delar i samhället. Till exempel så deltar olika kommuner, företag, tankesmedjor och organisationer. Denna samverkan gör så att Fossilfritt Sverige kan lägga fram politiska förslag som är grundade i samhället till regeringen. Andra delar som plattformen sysslar med är att synliggöra det klimatarbete som sker inom landet. Aktörer som bidrar till att lösa klimatfrågan lyfts därför fram. Idag samlas runt 300 aktörer som ställer sig bakom en gemensam framtidsvision: världen måste bli fri från fossila bränslen.

Initiativet arbetar aktivt för att påskynda den svenska omställningen till ett fossilfritt land. Bland annat menar man att det skulle vara ekonomiskt lönsamt, utöver att det är fullt möjligt rent praktiskt och visar hänsyn till kommande generationer. Initiativet ska också ses om en utmaning för andra nationer och aktörer för att de ska arbeta hårdare mot en värld fri från fossila bränslen.

Initiativet har tagit fram 22 färdplaner för fossilfri konkurrenskraft. Dessa kan man läsa om på plattformens hemsida. I stort berör de områden som flygbranschen och betongbranschen.

Vidare finns det exempelvis en strategi för en hållbar batterivärdekedja. Fossilfritt Sverige menar att det är en möjlighet för hela landet att satsa på hållbar batteritillverkning. Detta grundas i gruvdriften i Norrland och går i linje med uppbyggnaden av en av Europas största fabriker för battericellsproduktion. Det mer kritiska i strategin är just gruvdriften och hur den ska kunna tillgodose en hållbar råvaruförsörjning.

Andra strategier som Fossilfritt Sverige jobbar med är biomassa från skogarna, utnyttjande av vätgas och ett underlättande av finansieringen för en omställning inom industrier.

Källa: Fossilfritt Sverige


Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter!

BÖRJA TESTET NU