Skip to main content

Ett ekosystem är ett litet eller stort område i naturen. Man kan också se på det som ett nätverk. Till exempel så är hela jorden ett ekosystem. Men även olika och mindre delar på planeten. Ett ekosystem är nätverket mellan alla levande organismer, vädret och landskapet i ett område. Delarna samarbetar och är ofta beroende av varandra. Vilket skapar livets naturliga balans.

Systemen kan även ses som livets nät. Vidare så är det vanligt att höra om ekosystem i samband med att skydda miljön. Att till exempel förstå att en skog är ett helt system skapar en bättre förståelse för alla delar som behöver skyddas. Detta då mänskliga aktiviteter många gånger stör ekosystem och sätter dom ur balans. Klimatförändringarna bidrar exempelvis till detta.

Ekosystem förklaring

En skog är ett ekosystem där växter, djur, mikroorganismer och svampar samverkar. Klimat och väder är också en del av systemet. Liksom “icke levande” delar så som stenar. Alla olika delar är ofta beroende av varandra för att kunna fylla sin roll. När till exempel en avskogning sker, så förstörs skogens ekosystem. Vilket då påverkar många andra delar än bara träden.

Photo of an ecosystem in a forest.

Mänskliga aktiviteter och ekosystem  

Under hela jordens historia har människan varit en naturlig del av ekosystemen. Däremot, när jordbruket startade för runt 10.000 år sedan, så började vi istället ta över många system. Till exempel så avverkades skogar för att ge plats åt åkrar. Vidare så domesticerades djur för att tillgodose människans behov. Människor började också bli allt fler. Och i takt med att utvecklingen fortsatte blev inflytandet över naturen allt större och större. Till följd av industrialisering och globalisering har sedan allt fler system störts eller förstörts. Något som hänger ihop med klimatförändringarna, som i hög grad förändrar den naturliga balansen.  

Ekosystemtjänster 

Jordens ekosystem förser människan med allt som behövs för att leva ett hälsosamt liv. Allt människan får av jorden kallas ekosystemtjänster. Till exempel så är vatten och ätbara växter en ekosystemtjänst från jorden. Även ren luft och olika typer av bränslen räknas till dessa tjänster. Faktum är att allt som människor behöver för att överleva bygger på välfungerande ekosystem. Men som tidigare nämnt så stör många mänskliga aktiviteter systemen. Därför blir det allt viktigare att förstå hur de fungerar och vad som kan göras för att återställa och/eller skydda dom.

Återställ systemen 

Idag anses det allt viktigare att skydda jordens ekosystem. Till exempel så finns det insatser som skyddar korallrevens system över hela världen. Även för att hjälpa till med att återuppbygga naturliga skogar. Detta leder till att många olika arter får tillbaka sina hem. Vissa länder skyddar till och med naturens system igenom lagar. Till exempel så erkänner länder som Ecuador naturens rättigheter i sin konstitution. Detta innebär att hela ekosystem kan ses och försvaras som en juridisk person. Precis som företag idag betraktas som juridiska personer i domstol. Detta är till stor hjälp när det gäller att skydda ett område som en flod eller en skog. Eftersom det är hela system som behöver skyddas, inte bara floden eller träden. 

Mer om ekosystem  

Forskare brukar dela upp ekosystem i biotiska och abiotiska faktorer. Den första menar de levande organismerna, så som djur, växter och mikroorganismer. Medans de abiotiska faktorerna är de “icke-levande” delarna. Så som klimatet och dess nederbörd och temperatur.  

Källor: National GeographicBritannicaEuropean Commission


Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter!

BÖRJA TESTET NU