Skip to main content

Utvinning av ädelmetaller har en stor miljöpåverkan. Kända ädelmetaller är bland annat guld, silver och platina. Idag är metallerna en viktig förutsättning för att tillverka de flesta produkter. I exempelvis ett ton smartphones finns det sammanlagt 3,5 kilo silver.

Att ädelmetaller är så vanligt förekommande i dagens produkter gör att det finns stora problem med den ”tekniska hållbarheten”. Framför allt gällande förstörda naturområden och mänskliga rättigheter. Ett sätt att motverka detta är att undersöka vart materialet kommer ifrån. Dock är det komplicerat att spåra metallernas faktiska ursprung. Vidare är det ytterst viktigt att återvinna metallerna efter bruk.

Hur utvinns ädelmetaller?

Utvinning sker igenom gruvbrytning och vaskning. Dessa metoder innebär förorenande ingrepp i naturen och kan vara skadliga för både miljö, djur och människor. Enorma landområden har förstörts i jakten på ädelmetaller, utan krav på att återställa landskapet eller att visa hänsyn till miljön. Bland annat så är det vanligt med förgiftade vattendrag. Det är också vanligt med brott mot mänskliga rättigheter, som exempelvis barnarbete.

Verksamheter som sysslar med utvinning av metaller prioriterar ofta kortsiktig vinstmaximering. Med andra ord är deras prio att tjäna pengar. Därför hamnar arbetarnas rättigheter och naturen i andra eller tredje hand (i bästa fall). En gruvverksamhet kan exempelvis innebära farliga arbetsskador som kvicksilverförgiftning.

En annan del av ädelmetallerna är deras användning som betalningsmedel för att finansiera krig. Det är också vanligt att de används för att betala för illegala verksamheter. Tyvärr är det idag svårt att kontrollera ädelmetallernas ursprung. Eftersom det finns så många mellanhänder från gruvbrytningen till guldsmycket kring någons hals. Problemen gäller framför allt för socialt utsatta människor i Afrika, Asien och Latinamerika.

Vad är ädelmetaller?

Det som skiljer ädelmetaller från ”vanliga metaller” är att de förekommer i en ren form i naturen. Detta leder till att ädelmetallerna inte reagerar mycket med omgivande miljöer. Metallerna är alltså eftertraktade eftersom de är slitstarka. Vidare har de en högre smältpunkt än oädla metaller.

Människan och ädelmetaller

Människan har använt sig av ädelmetaller sedan stenåldern. Framför allt har både guld och silver använts som betalningsmedel. Idag är metallernas främsta funktion inom industrin. Dock är värdet fortfarande högt vilket innebär att framför allt guld ses som ett investeringsobjekt. Givetvis används också metallerna för att tillverka smycken, precis som de använts under tusentals år.

Guld

Utvinning av guld är en av världens största källor till kvicksilverutsläpp. Som tidigare nämnt så innebär arbetet med kvicksilver risken för allvarliga arbetsskador. På en lista från Blacksmith institute (från 2011) så har 3,5 miljoner människor drabbats av skador i samband med kvicksilvret. Bland annat skador på immunförsvaret, nervsystemet och njurarna. Till och med ofödda foster kan få en permanent skada i hjärnan om dess föräldrar andas in giftet från metallerna. En annan konsekvens är en kortare livstid för arbetarna. Vidare tror man att de stigande guldpriserna gör att kvicksilverutsläppen fortsätter att öka.

Silver

Silver är den metallen med störst ledningsförmåga för elektricitet och värme (nästbäst är koppar). Som nämnt så återfinns silver i de flesta smartphones. Vidare har metallen likande problem med utvinning och mänskliga rättigheter som övriga.

Medveten konsumtion

Gällande den privata konsumtionen så är det en fördel att välja Fairtrade guld och silver. Fairtrade arbetar för att motverka alla de negativa aspekter som utvinning av ädelmetaller innebär. Bland annat försöker de säkerställa att det inte förekommer något barnarbete och att det finns skyddsutrustning. Vidare är det ytterst viktigt att återvinna alla typer av metaller som används i hushållet. Detta motverkar missbruket av jordens resurser.

Exempel på källa: Medveten konsumtion


Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter!

BÖRJA TESTET NU