Skip to main content

Xenobiotika är ett begrepp som står för alla de ämnen som är främmade för människans kropp. Med andra ord kan de också vara en kemisk substans som inte har producerats naturligt. Där bland miljögifter, läkemedel och droger. Dessa ämnen påverkar både människa, djur och natur.

Andra exempel på saker där ämnena finns är onaturliga gödselmedel, smink, smaksättningsmedel och industriella kemikalier. Vidare kan utsläpp av xenobiotika exempelvis leda till hormonella störningar hos bland annat fiskar. De släpps ut i avloppen och vidare ut i naturen igenom människans användning av olika läkemedel. För människor leder ämnena också till olika sjukdomar.

Xenobiotika i vatten

Över hela världen, inklusive i Sverige, har man problem med kemiska restprodukter i vattnet. Till exempel så förekom xenobiotika i form av läkemedelsrester i Stockholms vattenverk år 2007. Bland annat kom ämnet från antidepressiva mediciner. Lyckligtvis är koncentrationen av läkemedelsrester i det svenska dricksvattnet låg. Exempel på effekter är dock antibiotikaresistens och allergiska reaktioner.

Som nämnt påverkar läkemedelsresterna också djuren. Det har visat sig att fiskar har blivit sterila till följd av de hormonella störningar som orsakats av ämnena.

Motverka utsläpp

För att motverka utsläppen har många initiativ gjorts i Sverige. Till exempel gjordes ett miljöklassificeringssystem i början på 2000-talet. Detta innebär att de flesta läkemedel idag kommer med rekommendationer gällande miljöeffekter.

Dock finns det mycket mer som kan göras för att motverka den skadliga effekten av xenobiotika. Bland annat kan man öka miljökraven på läkemedlen. Under 2012 lämnades det en motion angående ämnet till svenska riksdagen. Där föreslogs en miljölagstiftning för att ”minimera de skadliga effekterna av xenobiotika i miljön”. Någon sådan lag har ännu inte blivit godkänd.

Källor: Motion till riksdagen


Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter!

BÖRJA TESTET NU