Skip to main content

Vilka klimatprojekt kommer mina pengar att gå till?

Dina pengar finansierar en portfölj av klimatprojekt som ClimateHero har valt ut för att ge största möjliga klimateffekt per krona. Klicka här för att läsa om de klimatprojekt vi hittills har stöttat. Vi lägger kontinuerligt till nya projekt i listan i takt med att vi växer.