Skip to main content

Varför finns ClimateHero?

ClimateHeros mål är begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader Celsius. Vi gör det genom att hjälpa planetens invånare att klimatbanta.

Vi förväntar oss inte att nå alla världens invånare, utan fokuserar i stället på de 10 % som genom sin konsumtion (enligt Oxfam) orsakar 50 % av våra globala utsläpp. Dessa 10 % innefattar de flesta invånarna i västvärlden. Vårt övergripande mål är att nå 100 miljoner av dessa senast 2030.

Leave a Reply