Skip to main content

Vad särskiljer Gold Standard som kompenseringsmetod?

Gold Standard har grundats av WWF och flera andra ideella organisationer, för att säkerställa att klimatkompensering sker med högsta möjliga kvalitet och inte har någon negativ påverkan i närmiljön. Projekten har de allra högsta granskningskraven och kräver involvering av alla relevanta intressenter, inklusive lokalbefolkningen.

Förutom att säkerställa faktisk klimatnytta så kräver Gold Standard att projekten bidrar till fler av de globala hållbarhetsmålen än bara klimatmålet. Det betyder att klimatkompenseringen även bidrar till förbättrad hälsa och minskad fattigdom för planetens mest utsatta invånare.

Leave a Reply