Skip to main content

Hur kan det vara så billigt?

Många hör av sig till oss och undrar hur det kan kosta så lite att klimatkompensera. Det finns tre huvudsakliga anledningar till det:

  1. Grön teknik blir mer kostnadseffektiv för varje år som går, vilket betyder att bidragsdelen till varje projekt (som du står för!) inte behöver vara så stor för att projektet skall bli av.
  2. Idag så kompenserats bara 0,4% av världens totala klimatutsläpp, men för att klara 1.5 graders målet behöver det öka femtio falt. Det är alltså fortfarande för få personer och företag som balanserar ut sin klimatpåverkan. Vilket betyder att utbudet av klimatprojekt överträffar efterfrågan, vilket håller tillbaka priserna.
  3. ClimateHero analyserar och väljer ut projekt som ger bäst klimatnytta per krona. Vi köper in stora volymer till bästa möjliga pris, som alla klimathjältar delar på. Läs mer om våra klimatprojekt här.

Leave a Reply