Det är allt fler som tycker att klimatförändringarna är en av våra viktigaste samhällsfrågor, vissa till den grad att de upplever klimatångest. Klimatångest består av en oro för hur samhällets eller individens handlingar påverkar utsläpp och därmed spär på växthusgaser i atmosfären.

Klimatångest är extra vanligt hos unga, och särskilt kvinnor. Som ett exempel på detta tänker 60% av ungdomar med åldern 16-25 på klimatförändringarna varje vecka, i jämförelse med 49% i befolkningen som helhet, enligt en undersökning gjord av SIFO på uppdrag av WWF. Även om inte alla gör det av klimatskäl visar samma undersökning att 21% av kvinnorna mellan 16-20 år är vegetarianer eller veganer, i jämförelse med män över 50 där motsvarande siffra bara är 3%.

För att motverka känslan ställer många om sin livsstil. Exempel på detta är att

Andra låter sin klimatångest gå så långt att de funderar på om det kan tillåta sig själv att skaffa barn, eftersom det betyder ytterligare en individ vars konsumtions utsläpp måste tas hand om.Till skillnad från andra typer av ångest så handlar en betydande del av klimatångesten om att uppgiften anses övermäktig just för att den är beroende av alla människors handlingar – till skillnad från mer personliga problem. Av de som söker terapi för sin klimatångest finns en tendens till att vara människor som har ett inre kontroll-lokus tänker att de själva har lösningen på problemen, till exempel genom att dra ner på bilåkande och köttkonsumtion.

Tips för att bota klimatångest är att fokusera på det en själv kan påverka, att börja undersöka sin egen konsumtion och sedan försöka vara ett gott föredöme för sina medmänniskor. Samtidigt är det klokt att försöka skapa förändringar på högre nivå, i politikens beslut och företagens stora utsläpp – något som är lättare när en lever som man lär och visar att en vilja till förändring finns hos befolkningen.

   

Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter
 

Börja testet nu