Kärnkraft innefattar både fission och fusion av tunga atomkärnor som uran, plutonium eller torium. I Sverige stod kärnkraften 2016 för 39,7%, nästan helt likt med vattenkraftens 40,5%. Koldioxidutsläppen i samband med kärnkraft är låga, men det finns ändå en betydande miljöpåverkan eftersom avfallet från produktionen är radioaktivt och utgör en säkerhetsrisk under mycket lång tid, vilket gör att det inte brukar räknas som grön el.

En fördel som nämns med kärnkraft är att den är en billig energikälla. Det har dock visat sig att ny kärnkraft är dyrare på grund av högre säkerhetskrav, och de billiga siffror som nämns ofta gäller äldre kärnkraft som redan är avbetald, men inte heller möter säkerhetsföreskrifterna och därför har börjat läggas ner.

Det har skett tre större olyckor i kärnkraftens historia: Trots att kärnkraftverket i Fukushima, Japan, var konstruerat för att kunna motstå jordbävningar och flodvågor var höjden på vågorna som träffade byggnaden 11 mars 2011 såpass höga att omfattande skador bland annat ledde till radioaktiv ämnen spreds till omgivningen. I Tjernobyl, Ukraina, var det 1986 en rad misstag i kombination som gjorde att överdelen av reaktorn förstördes och radioaktivt avfall spriddes, vilket till och med spreds så långt som till Sverige. 1979 i Harrisburg, USA, skapade en ventil som hade fastnat en olycka som ledde till en partiell härdsmälta.

Som en naturlig följd av Harrisburg-olyckan sattes en diskussion igång i Sverige som mynnade ut i en folkomröstning om kärnkraftens vara eller icke vara år 1980. I folkomröstningen erbjöds tre alternativ: Linje 1 (successiv avveckling), Linje 2 (successiv avveckling, offentligt ägande, hushållning), och Linje 3 (avveckling inom 10 år och satsning på alternativ), där Linje 2 gick marginellt segrande med 39,12% framför Linje 3:s 38,65%. Trots det efterföljande beslutet att reaktorerna skulle vara avvecklade till år 2010 är ingen totalt nedläggning planlagd, riksdagen beslutade däremot 2010 att tillåta nya reaktorer för att ersätta de gamla.  

   

Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter
 

Börja testet nu