Delningsekonomi innebär möjligheten att hyra, låna, byta eller dela saker mellan privatpersoner i stället för att själv äga dem.

Under 2000-talet har det dykt upp allt fler tjänster som använder sig av delningsekonomi. De vanligaste exemplen och största bolagen gäller taxitjänster och uthyrning mellan privatpersoner av boende, men det finns också lösningar som hundvakt, kontorsplatser och leveranstjänster. Att denna typ av tjänster har vuxit så explosionsartat tros vara en kombination av IT-utveckling, att fler människor bor i städer, mer vana vid sociala plattformar och globalisering.

Eftersom delningsekonomi tillåter oss att leva med färre bilar, boende och saker så är det en god insats för miljön. Förutom att sakerna inte behöver produceras så behövs ju inte heller utrymmet för att förvara prylarna, vilket gör att vi skulle kunna använda mindre boendeytor per person.

Andra fördelar med delningsekonomi är att det sänker kostnaderna för konsumenters tillgång till saker de vill åt, det ger möjligheter till extra inkomster för många och det ökar konkurrensen vilket har lett till att mer traditionella aktörer har fått förbättra sina tjänster för att följa med i utvecklingen.

Det finns även andra definitioner än ovan, där olika kombinationer av marknadsplatser på nätet och betygssystem på ett nätverks användare används som tecken på att det handlar om delningsekonomi, vad de ofta har gemensamt är dock att de underlättar transaktioner mellan konsumenter.

I vissa fall har Skatteverket och dess motsvarigheter i andra länder haft åsikter om delningsekonomin. Egentligen ska de allra flesta intäkter deklareras och i många fall dras skatt från, men genom att utbetalningarna inte går genom konventionella intäktskällor är det en del som undviker att betala skatt och därmed inte följer lagen. I många länder är dock mindre intäkter, till exempel för att ha hyrt ut en pryl, under gränsen för vad som innebär plikt på att deklarera.

   

Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter
 

Börja testet nu