Biobränsle kommer från levande ting, biomassa, och kan användas som drivmedel för fordon eller till el- och värmeproduktion. Den breda definitionen gör att det finns många olika exempel på biobränslen som trä, torv, avfall, biodiesel, bioetanol och även som gasform.

Fördelar med biobränslen är flera, främst att den är koldioxidneutral och förnybar på det sätt att den koldioxid som släpps ut i naturen vid förbränning hade samlats in för att biomassan skulle kunna växa.

Nackdelar som folk ser med biobränslen är att det ofta kräver stora landarealer för att odla fram biomassan, som skulle kunna behövas för annan viktig odling. Skogsskövling och användning av avverkningsrester kan också leda till risker för biologiska mångfalden, då vissa insekter lever av överbliven ved.

Sverige var 2014 det land i Europa som använde sjätte mest biodrivmedel, och i Sverige är användningen av biogas störst i Europa.

Till bil kan bioetanol, biodiesel eller biogas användas som liknar sina fossila motsvarigheter men alltså i stället kommer från biomassa. I vissa fall har kritiker påstått att växtgasutsläppen från produktionen av biodiesel är större än de som hade orsakats om bilen i stället hade drivits på vanlig bensin.

Vissa ser att flygplan, en av de värsta bovarna inom användning av fossilt bränsle, ska kunna använda allt mer biobränslen i framtiden. Det har gjorts experiment med plan både delvis och till fullo drivna av biobränslen och vissa bolag har börjat blanda in ökande procentsatser på sina kommersiella rutter. Användning av biobränslen kan dock inte ta bort den så kallade höghöjdseffekten, vilket gör att ungefär hälften av klimatpåverkan från flyget kvarstår även om planet drivs av hundra procent biobränsle.

   

Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter
 

Börja testet nu