Skip to main content

QELRO är en engelsk förkortning som står för Quantified Emission Limitation and Reduction Obligations. På svenska översätts det till kvantifierade skyldigheter för begränsningar och minskningar av utsläpp. QELRO har att göra med Kyotoprotokollet och är ett kort dokument där enskilda länder försäkrar hur mycket de ska minska på sina utsläpp. Idag ersätts dock dessa successivt med Parisavtalets mål i takt med att Kyotoprotokollet löper ut.

QERLO var ett legalt bindande dokument för de länder som har skrivit under Kyotoprotokollet. De senaste skickades in för perioden 2013-2020, inför Kyotoprotokollets andra och sista period. Exempelvis EU lämnade då in ett gemensamt dokument som fastställde en minskning på 20 % av utsläppen. Detta mål anslöt sig länder som Island och Kroatien till med motivationen att de går i linje med EUs ambitioner.

Ett annat exempel är Norge som förband sig till en minskning på 30 % av utsläppen jämfört med 1990-talets nivåer. Medans Nya Zeeland lovade en minskning på 10-20 %. Det var vanligt förekommande att medlemsländerna förespråkade en högre ambition, i fallet att nivån höjdes bland flera av nationerna. Norge ville exempelvis se en minskning på 40 % medans EU gärna strävade efter 30 %. En annan vanligt förekommande detalj är att många av dokumenten hänvisar till behovet av att hålla jordens temperaturer under 2 grader.

Källor: UNFCCC (1), UNFCCC (2)


Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter!

BÖRJA TESTET NU