Skip to main content

Välj klimatsmarta investeringar

När vi spenderar pengar på resor, mat, kläder och prylar så påverkar det direkt vårt klimatavtryck. Men även de pengar som vi inte konsumerar för, utan som vi sparar och investerar, kan ha en effekt på klimatet.​

Denna indirekta klimateffekt som våra sparpengar har kan många gånger vara större än det direkta klimatavtryck som vi beräknar i ClimateHeros klimatkalkylator.

Den indirekta effekten består i att alla företag är beroende av finansiering för att kunna utveckla sin verksamhet. Om ingen längre vill finansiera nya kolkraftverk så kommer inga nya kolkraftverk att byggas. Om däremot fler personer vill investera i solceller så kommer företag som producerar och distribuerar solceller att få en bättre position och kunna växa snabbare.

I boken Guld och Gröna skogar redogör de båda Nordeaekonomerna Sasja Beslik och Karim Sayyad för hur du kan använda ditt sparande till att bidra till en mer hållbar värld och hur du fångar investeringsmöjligheter kopplade till det. De belyser även att hållbara investeringar ofta ger bra avkastning, samtidigt som ohållbara investeringar har större risk i dagens föränderliga värld.

Morningstars senaste undersökning visar också att finansmarknaden är inne på detta spår. Det finns nu över 2500 europeiska fonder som klassas som socialt medvetna och de uppgår till 700 miljarder euro. Drygt 60% av de hållbara fonderna har haft högre avkastning än snittet för respektive fonds kategori.

Det är dock svårt att beräkna exakt hur mycket klimatnytta (eller onytta) en investerad krona i en viss fond gör jämfört med en annan. Men det finns även möjlighet att göra direktinvesteringar i projekt som har en kvantifierbar klimatnytta.

Ett sådan exempel är det svenska företaget Trine. De erbjuder en ’crowdfunding-lösning”, där privatpersoner går ihop och lånar ut pengar till distribution av solceller i utvecklingsländer. Dessa solceller eliminerar behovet av exempelvis fotogenlampor och dieselaggregat, vars koldioxidbesparing direkt går att koppla till din investering.


Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter!

BÖRJA TESTET NU

Klimatsmarta tips #8 – Slow fashion – Så bantar du ditt klimatavtryck från klädinköp
Klimatsmarta tips #10 – Tipsa din arbetsgivare om ClimateHero