Skip to main content

I Sverige presenterades en övergripande klimatlag den andra februari 2017. Denna lag utgår ifrån att alla politiska beslut behöver tas med hänsyn till klimatet. Alltså dess miljöpåverkan. Klimatlagen trädde i kraft den första januari 2018. Den är ett otroligt viktigt steg för att möta målen i Parisavtalet. Alltså att hålla nere den globala uppvärmningen till under 1,5°C eller högst 2°C.

Sveriges klimatlag

Den svenska klimatlagen togs fram av representater från sju olika riksdagspartier. Den innehåller tre delar:

  1. Regeringens politik ska utgå ifrån klimatmålen.
  2. Vart fjärde år ska det tas fram en ny klimatpolitisk handlingsplan som redogör hur klimatmålen ska uppnås.
  3. En årlig klimatredovisning ska presenteras som en del av statsbudgeten.

Det klimatpolitiska ramverk som presenterades innehåller också två andra delar: ett klimatpolitiskt råd och nya klimatmål. Det klimatpolitiska rådet är till för att ge oberoende utvärderingar av hur väl politikerna följer de miljövänliga riktlinjer som skrivits. Vidare så innebär klimatlagen i sig inga bindande utsläppsminskningar, utan fungerar mer som en princip. Den ger stöd till politiker som vill driva en grön agenda. Den fungerar också som ett bra underlag för att stoppa förslag som inte är hållbara.

Andra länder

Andra länder som har klimatlagar är till exempel Finland, vars lag trädde i kraft år 2015. Även Storbritannien har haft en egen variant sedan 2008 som kallas Climate Change Act.


Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter!

BÖRJA TESTET NU