Skip to main content

INDCs är en redogörelse för ett lands planerade minskningar av utsläpp. Det står för Intended Nationally Determined Contribution –  vilket betyder förslag på nationellt beslutande klimatåtaganden. De skapades inför FNs internationella klimaförhandling i Paris 2015. Något som resulterade i Parisavtalet.

INDCs förstås bäst som nationella åtaganden som sedan används för att förhandla fram gemensamma och globala insatser. Därför användes de som underlag för Parisavtalet 2015.  Syftet är bland annat att de planerade åtgärderna ska höja ambitionsnivån från en nationell till en internationell nivå.

Början av INDC

Inför Parisavtalet 2015 bad FN varje nation att skicka in INDCs. Dessa icke-bindande klimatåtgärder användes sedan i förhandlingarna inför det internationella klimatavtalet. När Parisavtalet så småningom ratificerades (blev rättsligt bindande) omvandlades INDCs till NDCs – nationellt beslutade klimatåtaganden. Detta gör NDCs till bestämda åtaganden. Parisavtalets parter kom överens om att uppdatera dessa vart femte år. Något som planeras att följas upp av en global översyn (Global Stocktake) med start 2023.

EUs klimatåtgärder

Länderna i EU lämnade in en gemensam INDC inför Parisavtalet. Idag är denna process i nära relation till the European Green Deal, den så kallade europeiska gröna given. Gemensamt för EU är bland annat målet att vara klimatneutrala vid 2050. Framför allt innebär detta att länderna förbinder sig till noll utsläpp av växthusgaser.

Indiens INDC

Indiens INDC är ett annat uppmärksammat bidrag till klimatförhandlingarna. Exempelvis så förband sig ”INDC India” till att minska CO2 utsläppen per person med 33-35 % senast 2030. Vidare satsade de på en minskning på hela 40 % av fossila bränslen i förhållande till landets elförbrukning. Ett annat exempel var den storslagna planen på att öka skogsmarken, något som skulle kunna absorbera enorma mängder med CO2 fram till 2030. INDC India räknar med finansiellt stöd för att ha råd att genomföra sina åtgärder.

Flera länder i sköra situationer räknar likt Indien med finansiellt stöd. Detta stödet beräknas dels komma från den privata sektorn och möjliggörs genom program som “NDC Support Programme” från FNs utvecklingsprogram (UNDP).


Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter!

BÖRJA TESTET NU