Skip to main content

Guld Standard, mestadels känt som Gold Standard, är ett certifikat för miljöprojekt. Denna typ av projekt garanterar en hög kvalité. Först och främst garanterar projekten att bidra med en minskning av växthusgaser. Därmed berör alla projekt mål 13 av de globala målen: bekämpa klimatförändringarna. Ett Gold Standard projekt behöver även beröra andra mål, så som hälsa eller minskad fattigdom.

Vad är Gold Standard?

Certifikatet skapades av bland annat WWF i samarbete med andra icke-statliga organisationer. Som nämnt, så är det ett sätt att garantera kvaliteten på ett miljöprojekt. Vidare så är det vanligt att dessa projekt sponsras igenom andras klimatkompensation. Med andra ord får de finansiering från den frivilliga koldioxidmarknaden. Vilket innebär att bland annat företag eller privatpersoner kan kompensera för sina utsläpp igenom att sponsra Guld Standard projekt. De kompenserar för sina utsläpp.

Hur fungerar det att kompensera för sina utsläpp? 

Miljöprojekt kan få ”carbon credits” när de bevisar att de har avlägsnat växthusgaser från atmosfären. På svenska kallades de för koldioxidkrediter. En sådan kredit motsvarar att projektet har tagit bort 1 ”metriskt ton av koldioxid”. Vidare så är det vanligt att få krediter för andra gaser också. Då motsvarar en kredit samma påverkan på växthuseffekten som 1 ton koldioxid. 

Till exempel, om en privatperson släpper ut ett ton koldioxid, kan hen kompensera för detta genom att köpa en koldioxidkredit av ett miljöprojekt. I teorin innebär detta att personen därmed har ett koldioxidavtryck på noll. För övrigt så släpper en person i Europa i snitt ut ett ton koldioxid i månaden.  

År 2021, så hade Guld Standard projekten sålt 191 miljoner koldioxidkrediter. Dessa kom från projekt i över 98 olika länder.  

Principer för Guld Standard

Det finns sju principer för att uppnå Gold Standard. 

  1. Projektet får inte bidra till skada. 
  2. Det ska främja en hållbar utveckling.
  3. Projektet ska involvera alla människor som berörs av det. 
  4. Det ska bidra till en minskning av växthusgaser i atmosfären. 
  5. Det ska gå i linje med alla relevanta lagar och övriga Gold Standard principer. 
  6. Projektet ska vara transparent. 
  7. Dess efterlevnad och framsteg ska övervakas, rapporteras kring och verifieras under hela perioden. 

Källor: Gold StandardCarbon credit capitalGold Standard Principles


Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter!

BÖRJA TESTET NU