Skip to main content

Hur jobbar ClimateHero med klimatkompensering?

ClimateHero jobbar enträget med att leta upp, analysera och investera i de absolut mest effektiva klimatkompenseringsprojekten som finns. Med det menar vi klimatprojekt som bäst optimerar:

  • Klimatnyttan – hur många ton CO2 som elimineras.
  • Risken – hur säkert det är att utlovade klimatförbättringar uppnås eller överträffas.
  • Kostnadseffektiviteten – vilken kostnad per ton som krävs för att uppnå klimatnyttan.
  • Sociala förbättringar – hur projekten förbättrar livet för människor i utvecklingsländer.

Vi söker proaktivt efter nya klimatprojekt och analyserar, granskar och utvärderar varje projekt enligt dessa parametrar.