Skip to main content

Vad kostar det att klimatkompensera med ClimateHero?

Klimatkompensering varierar mycket i pris mellan projekt, beroende på typ av certifiering, hur stor volym som handlas, samt tillgång och efterfrågan. ClimateHero klimatkompenserar stora volymer åt alla våra anslutna klimathjältar och optimerar hela tiden en portfölj av olika klimatprojekt som alla klimathjältar delar på. Därför kan vi erbjuda ett stabilt pris över tid, även fast nya klimatprojekt tillkommer och avslutas.

Månadsavgiften baseras på ditt beräknade klimatavtryck, i fyra kategorier:

  1. Klimathjälte (<2 ton CO2) – 60 kr /månad
  2. Klimatkompis (2-5 ton CO2) – 90 kr / månad
  3. Klimatfifflare (5-10 ton CO2) – 120 kr / månad
  4. Klimatbov (10-15 ton CO2) – 150 kr/ månad

Klimatavtryck större än 15 ton ombesörjs inte av ClimateHero.