Skip to main content

Hur jobbar ClimateHero med klimatkompensering?

ClimateHero syn är att Klimatkompensering aldrig får användas för att försvara status quo, utan skall komma i tredje hand efter att man beräknat och påbörjat bantning av sitt klimatavtryck.

För att eliminera eventuella felkällor så kompenseras det beräknade klimatavtrycket till 200%.

Kompenseringen sker i en portfölj av klimatprojekt som är utvalda för att maximera klimatnyttan till lägsta möjliga kostnad och risk, samtidigt som projekten även skall medföra sociala förbättringar.

Att kompenseringen sker i en portfölj av flera projekt medför en riskspridning. Det är säkrare än om du själv väljer ut ett enskilt projekt. Det är samma logik som att det är mindre riskfyllt att investera i en aktiefond än att köpa en enskild aktie

Klimatprojekten är certifierade av FN och har kvalitetsstämpeln Gold Standard, som bland annat WWF står bakom. Det betyder att projekten har de allra hårdaste granskningskraven, avseende bevisad klimatnytta och sociala förbättringar.