Skip to main content

Hur fungerar klimatkompensering?

Med klimatkompensering menas att du balanserar ditt eget klimatavtryck genom att bidra till minskade klimatutsläpp någon annanstans på jorden. Det är ett smart sätt att ta ansvar för de koldioxidutsläpp som du själv orsakar, men ännu inte har lyckats banta genom förändringar i din egen livsstil.

Pengarna du betalar finansierar klimatpositiva projekt, som inte hade blivit till utan finansiering från klimatkompenseringen. Klimatprojekten sker oftast i utvecklingsländer, där fokus är på at byta ut fossila bränslen mot förnybar energi, såsom som sol- och vind-anläggningar eller på att fånga upp koldioxid genom att bevara eller plantera skog.