Gold Standard är en märkning av utsläppsrätter för klimatkompensation, som borgar för hög kvalitet. Med en gemensam global märkning underlättar det för handel av utsläppsrätter, en betydande del av tidigare internationella klimatavtal så som Kyoto-protokollet, och skapar även större förtroende för utsläppsrätter hos privata aktörer och konsumenter. Ramverk för flexibla mekanismer, eller Kyoto-mekanismer som det också kallas, som Clean Development Mechanism (CDM), Joint Implementation (JI) och frivilliga kolmarknader använder sig av Gold Standard.

Projekten mäts i hur mycket växthusgasutsläpp de förhindrar, vilket genererar Certified Emission Reductions (CER) som är en slags krediter som sedan fritt kan handlas antingen direkt eller mellan länder på en andrahandsmarknad.

Certifikationen togs 2003 fram av WWF, SouthSouthNorth och Helio International. Över 60 andra ideella organisationer inom utvecklings- och miljöfrågor har sedan dess ställt sig bakom ramverket, t ex Greenpeace som är välbekanta i Sverige. En viktig anledning till att ställa sig bakom Gold Standard för dem har varit att även socialt ansvar tas i de projekt som certifieras. Detta är en av anledningarna till att även svenska avdelningen av Världsnaturfonden har ställt förordar Gold Standard.

Organisationen som sköter certifieringen har sitt huvudkvarter i Basel, Schweiz och är en enligt schweizisk lag registrerad ideell organisation.

Det finns sex huvudkrav för att kunna bli ett Gold Standard-projekt:

  1. Vara ett projekt inom förnyelsebar energi eller förbättring av energieffektivitet.
  2. Reducera minst en av följande tre växthusgaser: koldioxid (CO2), metan (CH4) och lustgas (N2O)
  3. Inte använda offentligt utvecklingsbistånd (ODA) med villkoret att krediter från projektet flyttas över till givarlandet.
  4. Inte ansöka om andra certifieringar, för att säkerställa att krediteringar inte räknas dubbelt
  5. Bevisa projektets “additionalitet”, att det faktiskt minskar utsläpp, och att projektet inte hade skett om det inte vore för särskilda investeringar.
  6. Ha en positiv ekonomisk, miljömässig och välfärdsmässig nettoeffekt för lokalbefolkningen omkring projektet.

Projekt som är märkta enligt Gold Standard finns i The Gold Standard Registry vilket gör uppgifter om status till offentliga uppgifter genom publicerade rapporter.

Läs mer på https://www.goldstandard.org.

   

Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter
 

Börja testet nu