Vad är ditt företags klimatavtryck?

Med ClimateHero klimatkalkylator för företag kan du på bara 5 minuter räkna ut vilket klimatavtryck ditt företag har.

Beräkna ditt företags klimatavtryck

Testet belyser flera enkla steg ni kan göra för att banta ert klimatavtryck.
Ni ges även möjlighet att klimatkompensera ert beräknade avtryck (frivilligt).

Testet utgår från tjänsteföretag och frågorna är uppdelade i tre block: kontor, tjänsteresor och konsumtion.
Om ni producerar eller distribuerar fysiska produkter, så behöver beräkningen kompletteras med en livscykelanalys.
Det är mer avancerat och företagsspecifikt, men Kontakta oss så hjälper vi dig!

En framgångsfaktor för att lyckas med företagets klimatarbete är att engagera alla medarbetare.
Ett bra verktyg är då att använda ClimateHeros klimatkalkylator för privatpersoner.

Beräkna ditt klimatavtryck som privaterson

När era medarbetare beräknat sitt klimatavtryck som privatpersoner så kan vi dela resultatet med er aggregerad form.
Ni kan då se snittavtrycket per medarbetare och hur mycket de lovat att klimatbanta.
Vare person som testat ClimateHero klimatkalkyltor har i snitt lovat att banta sitt klimatavtryck med 30%.
Det gör stor skillnad!