Det som på engelska kallas för carbon capture and storage, förkortat CCS, översätts lämpligen till svenska som koldioxidinfångning och lagring. Det går ut på att med olika tekniker se till att vid processer som släpper ut mycket koldioxid separera koldioxiden för att kunna lagra den i marken i stället för att den släpps ut i atmosfären och spär på växthuseffekten. Det talas också om koldioxidlagring eller geologisk lagring av koldioxid för att beskriva samma sak.

CCS diskuteras i Europa framförallt som användbar i samband med elproduktion från kolkraft. Eftersom Sverige har en låg andel kolkraft för elproduktion har det i Sverige blivit mer aktuellt att diskutera hur olika processer inom tyngre industri skulle kunna minska sina avtryck genom de tekniker som kommer.

Infångning och lagring ska inte blandas ihop med infångning och användning, där koldioxiden i stället för att lagras används till nya områden så som syntetiska drivmedel eller möjligtvis i framtiden produktion av plast.

Att fånga in koldioxid ses som en nyckel i att med framtida teknikutveckling kunna nå minusutsläpp av växthusgaser, något som högst troligen kommer vara nödvändigt för att nå de uppsatta målen kring två graders uppvärmning. Lagring och transport är redan ganska väl beprövade, men inga projekt har ännu kommit igång i full skala som innefattar alla steg från avskiljning till övervakning av den lagrade koldioxiden. Internationella energiorganet, IEA, pekar på att det år 2050 behöver lagras omkring 6 000 miljoner ton koldioxid årligen, en andel på 12% av de samlade klimatåtgärderna för att uppnå tvågradersmålet.

Sedan april 2009 finns ett EU-direktiv kallat CCS-direktivet för att harmonisera avskiljning, transport och lagring av koldioxid bland medlemsländerna så att det görs på ett korrekt sätt. I Sverige är detta inkorporerat i lagstiftningen genom förordningen om geologisk lagring av koldioxid (2014:21). Tillsynsmyndighet i Sverige är SGU, Svensk Geologisk Undersökning, som bevakar lagstiftning, forskning och utveckling på området.

   

Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter
 

Börja testet nu

Close Bitnami banner
Bitnami