Klimatkompensera

Här hittar du mer information om klimatkompensation och vår syn på att klimatkompensera

Klimatkompensera

Här hittar du mer information om klimatkompensation och vår syn på att klimatkompensera

Hur fungerar klimatkompensering?

Med klimatkompensering menas att du neutraliserar ditt eget klimatavtryck genom att minska andras utsläpp. Det är ett smart sätt att ta ansvar för de koldioxidutsläpp som du själv orsakar, men inte har lyckats banta genom förändringar i din egen livsstil.

Pengarna du betalar investeras i klimatpositiva projekt, som inte hade blivit till utan finansiering från klimatkompenseringen. Klimatprojekten sker oftast i utvecklingsländer, där fokus är på at byta ut fossila bränslen mot förnybar energi, såsom som sol- och vind-anläggningar eller på att fånga upp koldioxid genom att bevara eller plantera skog.

Hur jobbar ClimateHero med klimatkompensering?

ClimateHero jobbar enträget med att leta upp, analysera och investera i de absolut mest effektiva klimatkompenseringsprojekten som finns. Med det menar vi klimatprojekt som bäst optimerar:

  • Klimatnyttan – hur många ton CO2 som elimineras.
  • Risken – hur säkert det är att utlovade klimatförbättringar uppnås eller överträffas.
  • Kostnadseffektiviteten – vilken kostnad per ton som krävs för att uppnå klimatnyttan.
  • Sociala förbättringar – hur projekten förbättrar livet för människor i utvecklingsländer.

Vi söker proaktivt efter nya klimatprojekt och analyserar, granskar och utvärderar varje projekt enligt dessa parametrar.

Hur vet jag att hela mitt avtryck verkligen elimineras?

ClimateHero investerar enbart i klimatprojekt som klarar marknadens allra tuffaste granskningskrav. Det innebär investeringar i projekt med certifieringen CDM (som FN står bakom) och Gold Standard (som stöttas av bl.a. Greenpeace och WWF).

Genom att vi investerar i en portfölj flera utvalda projekt som alla klimathjältar delar på så blir det även en riskspridning som är betydligt säkrare än om du som individ väljer ut ett enskilt projekt. Det är samma logik som att det är mindre riskfyllt att investera i en aktiefond än att köpa en enskild aktie.

Men även om man hittar de absolut bästa projekten på marknaden och sprider risken mellan olika projekt så finns det självklart alltid en risk att enskilda projekt inte uppnår utlovad klimatnytta.

För att vara 100% säkra att vi neutraliserar hela ditt klimatavtryck så kompenserar vi därför dubbelt så många ton som ditt beräknade avtryck visar. Så även om något klimatprojekt mot förmodan inte skulle uppnå utlovad klimatnytta eller om du ibland behöver göra en oundviklig flygresa, så gör dubbleringsprincipen att du helt säkert lever klimatneutralt.

Läs mer om våra klimatprojekt här

Våra klimatkompensationspaket

Klimathjälte

Klimatkompensera ett litet paket om du redan är en klimathjälte

Klimatkompis

Klimatkompensera ett mellanstort paket om du är en klimatkompis

Klimatfifflare

Klimatkompensera ett stort paket om du är en klimatfifflare

Klimatbov

Klimatkompensera ett extra stort paket om du är en klimatbov