Skip to main content

Varför finns ClimateHero?

ClimateHeros mål är att hindra klimatförändringarna och begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader celsius. Vi gör det genom att hjälpa dig att:

  • Räkna ut och förstå ditt klimatavtryck
  • Reducera ditt klimatavtryck genom livsstilsförändringar
  • Ta fullt ansvar, genom att klimatkompensera för ditt kvarstående utsläpp

Vi förväntar oss inte att nå alla världens invånare, utan fokuserar i stället på de 10 % som (enligt Oxfam) genererar 50 % av våra globala utsläpp. Dessa 10 % innefattar de flesta invånarna i västvärlden.