Parisavtalet (the Paris Agreement/Paris climate accord på engelska) är det avtal som förhandlades fram under FN:s klimatkonferens i Paris december 2015 mellan medlemsländerna i United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Intentionen är att världens klimatförändringar inte ska leda till en höjning av genomsnittstemperaturen högre än 2°C, med åtaganden om att göra ansträngningar för att begränsa globala uppvärmningen till 1,5°C.

Utöver åtagandet att begränsa växthusgaser innehöll avtalet också en överenskommelse om att rikare länder från och med år 2020 årligen ska bidra med 100 miljarder dollar för att minska kommande skadliga effekter från klimatförändringar i fattigare länder. Detta som ett resultat av tidigare diskussioner kring växthusgasers långsiktiga påverkan, att större ekonomier under en längre tid har byggt rikedomar genom kol och olja som nu orsakar globala problem.

Sverige representerades vid förhandlingarna i Paris bland annat av statsminister Stefan Löfvén och Kung Carl XVI Gustaf, men huvudsakligen av klimat- och miljö Åsa Romson samt klimatminister Anna Lindstedt.

För att Parisavtalet skulle träda i kraft var minst 55 länder som också motsvarar minst 55% av världens totala växthusgasutsläpp tvungna att skriva på. 175 länder skrev på avtalet så fort möjlighet gavs, den 22:a april 2016, vilket var långt över det som behövdes. Bland dessa länder var Kina och USA som tillsammans släpper ut nästan 40% av de globala växthusgaserna.

Varje land åtar sig att själva planera och rapportera de ansträngningar de gör för att minska klimatförändringarna. Inga mekanismer finns på plats för att tvinga länder till att följa avtalet, eller straffa de som inte gör det.

Under 2017 utannonserade USA:s president Donald Trump till FN att USA kommer dra sig ur Parisavtalet, något som enligt avtalets utformning skulle vara möjligt först i november 2020, några månader innan denna mandatperiod har sitt slut. Detta skulle inte nödvändigtvis hindra delstater, städer och privata aktörer från att göra betydande insatser för att minska växthusgasutsläpp i linje med avtalet, så som bland annat New York och Kalifornien lovat att göra genom att skapa United States Climate Alliance.  

   

Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter
 

Börja testet nu