För genomsnittlig svensk elmix, och 60% återanvänt glas, så blir utsläppen av koldioxidekvivalenter 0,8 kg/kg format glas. Det stora problemet tillkommer dock i frakten, då glasförpackningar är både tunga och ömtåliga, vilket gör att det sammantaget är ett

Det finns flera aspekter som avgör om ett förpackningsmaterial är klimatsmart. Framförallt måste förpackningen känna sitt syfte väl, att skydda innehållet. Annars finns risken att det blir ett större svinn, framförallt när det kommer till livsmedel. Det ska även vara enkelt att transportera, och då spelar det både roll om materialet är skrymmande samt dess vikt, beroende på vilket transportsätt som används. Sedan gäller det också volymen, om det behövs väldigt lite av ett energikrävande förpackningsmaterial i stället för mycket av ett som är mer effektivt så kan det vara klokt att välja det förstnämnda. En annan aspekt är graden av återvinning för typen av material.

Eftersom glas har fördelar som fullständigt skydd mot luft, vätskor och aromer har det innebörden att materialet lämpar sig särskilt väl som förpackningsmaterial till livsmedel, ur livsmedelssynpunkt. En nackdel i detta sammanhang är dock att glas fortfarande tillåter ljusinsläpp vilket kan vara skadligt för vissa produkter.

När det kommer till val av förpackning till drycker finns det både för- och nackdelar för glas. Energimässigt är det värre än plast både för produktion och transport, men när det gäller feta livsmedel kan glas ha fördelen att det inte för över kemikalier vilket kan vara ett problem med plastförpackningar. När det kommer till vatten är kolsyrepatroner och eget vatten bättre alternativ miljömässigt än glasflaskor eller burkar.

Över 90 procent av glasförpackningar i Sverige återanvänds, vilket är en väldigt hög andel globalt sett. I samband med återvinning ska det sägas att det går åt nästan lika mycket energi för att smälta om glas som att tillverka nytt.

   

Har du koll på din klimatpåverkan?

Med ClimateHero klimatkalkylator kan du beräkna ditt klimatavtryck på 5 minuter
 

Börja testet nu