Bli klimatpositiv

Att neutralisera ditt klimatavtryck ton CO2e/år kostar bara 120 kr per månad

Att leva klimatpositivt kostar dig alltså inte mer än en pizzameny per månad!
Hänger du på?

Hur fungerar det?

Att leva klimatpositivt innebär att du stöttar klimatpositiva projekt som balanserar ut ditt eget klimatavtryck. Det kan exempelvis vara att stänga ner ett kolkraftverk i Indien och ersätta det med sol- eller vindkraft.

För att vara helt säkra på att du lever klimatpositivt så kompenserar vi ditt beräknade klimatavtryck till 200%.

När du klimatkompenserar genom ClimateHero finansierar du klimatpositiva projekt som är certifierade av FN och som har kvalitetsstämpeln Gold Standard.

Hur används pengarna?

Drift och utveckling

Vi använder 20% av ditt bidrag för att driva och utveckla ClimateHero

Här ingår alla kostnader för våra servrar, mjukvarulicenser, kreditkortsavgifter, teknikutveckling och kostnader för anställda. I samband med att vi växer kommer vi kunna minska den andelen.

Minskningar av utsläpp

Resterande 80% av inbetalningarna skapar omedelbar klimatnytta

Vi köper kompenseringscertifikat i Gold Standard certifierade projekt som täcker 200% av ditt klimatavtryck. Priset per ton varierar över tid och mellan olika projekt. Om det blir pengar över när vi täckt 200% av ditt avtryck använder vi dem för att sprida ClimateHero till fler människor som beräknar och börjar banta sitt klimatavtryck. I snitt bantar varje person som använder ClimateHero sitt avtryck med 30% vilket ger en ytterligare klimatnytta av ditt bidrag.

Vilka klimatprojekt stöttar jag?

Du stöttar klimatprojekt i hela världen, med den gemensamma nämnaren att de klarat den allra tuffaste kvalitetsgranskningen (Gold Standard).

Klimatkompenseringen sker som ett månadsabonnemang, baserat på:

  • 200% kompensering – av ditt beräknade klimatavtryck
  • Ingen bindingstid – du kan närsomhelst avsluta tjänsten
  • Säkra kortbetalningar – via världens tredje största betalningsleverantör Stripe

*Andra vuxna i hushållet uppskattas ha samma avtryck som du, medan barn (0-18 år) uppskattas ha hälften så stort avtryck som sina föräldrar.

Fler frågor?

Med klimatkompensering menas att du balanserar ditt eget klimatavtryck genom att bidra till minskade klimatutsläpp någon annanstans på jorden. Det är ett smart sätt att ta ansvar för de koldioxidutsläpp som du själv orsakar, men ännu inte har lyckats banta genom förändringar i din egen livsstil.

Pengarna du betalar finansierar klimatpositiva projekt, som inte hade blivit till utan finansiering från klimatkompenseringen. Klimatprojekten sker oftast i utvecklingsländer, där fokus är på at byta ut fossila bränslen mot förnybar energi, såsom som sol- och vind-anläggningar eller på att fånga upp koldioxid genom att bevara eller plantera skog.

De största koldioxidutsläppen globalt kommer idag från förbränning av fossila bränslen för el och uppvärmning. I Sverige har vi kommit förbi det stadiet och har en mycket klimatvänlig el-mix baserad på vatten-, vind-, sol- och kärnkraft. Det är därför mycket mer effektivt att installera solceller i utvecklingsländer som fortfarande är beroende av kol och olja, än att exempelvis installera solceller på ditt eget tak i Sverige.

Samtidigt fungerar klimatkompensering i utvecklingsländer även som en effektiv välgörenhet, då det bidrar till förbättrad hälsa och minskad fattigdom för planetens mest utsatta invånare.

Din betalning är säker. Den hanteras i krypterad form av Stripe som är världens tredje största betalningsleverantör som är etablerat i 120 länder och hanterar flera miljoner transaktioner varje dag. Dina kreditkortsuppgifter är aldrig synliga för ClimateHero eller tredje part.

Du kan när som helst ändra eller avbryta din prenumeration genom att informera oss via email till hello@climatehero.se. Uppsägningstiden är en månad, från den dag du kontaktar oss. Andra ändringar gällande din prenumeration (t.ex. lägga till fler personer) utförs omedelbart.

Vi har en extern revisor som granskar vår verksamhet, med speciellt fokus på att klimatkompenseringen går rätt till. Du hittar revisionsrapporten längst ned på den här sidan.

Projekten vi förmedlar är certifierade av FN och Gold Standard. Här kan du läsa mer om hur den granskningen går till.

Många hör av sig till oss och undrar hur det kan kosta så lite att klimatkompensera. Det finns tre huvudsakliga anledningar till det:

  1. Grön teknik blir mer kostnadseffektiv för varje år som går, vilket betyder att bidragsdelen till varje projekt (som du står för!) inte behöver vara så stor för att projektet skall bli av.
  2. Idag så kompenserats bara 0,4% av världens totala klimatutsläpp, men för att klara 1.5 graders målet behöver det öka femtio falt. Det är alltså fortfarande för få personer och företag som balanserar ut sin klimatpåverkan. Vilket betyder att utbudet av klimatprojekt överträffar efterfrågan, vilket håller tillbaka priserna.
  3. ClimateHero analyserar och väljer ut projekt som ger bäst klimatnytta per krona. Vi köper in stora volymer till bästa möjliga pris, som alla klimathjältar delar på. Läs mer om våra klimatprojekt här.

ClimateHeros mål är begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader Celsius. Vi gör det genom att hjälpa planetens invånare att klimatbanta.

Vi förväntar oss inte att nå alla världens invånare, utan fokuserar i stället på de 10 % som genom sin konsumtion (enligt Oxfam) orsakar 50 % av våra globala utsläpp. Dessa 10 % innefattar de flesta invånarna i västvärlden. Vårt övergripande mål är att nå 100 miljoner av dessa senast 2030.

ClimateHeros mål är begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader Celsius genom att hjälpa planetens invånare beräkna och banta sina klimatavtryck. Vi tror att detta uppdrag utförs bättre i formatet av en snabbväxande digital start-up, än genom ytterligare en ideell miljöorganisation.

ClimateHero är helt politiskt och ideellt obundna, och är därmed inte beroende av några bidrag eller någon annans agenda för att utveckla tjänsten. I stället har ClimateHero aktiebolag som bolagsform och har som delmål att generera egna intäkter. Intäkterna återinvesteras i verksamheten, för att utveckla tjänsten och finansiera marknadsföring för att få fler människor att förstå och banta sin klimatpåverkan.

Gold Standard har grundats av WWF och flera andra ideella organisationer, för att säkerställa att klimatkompensering sker med högsta möjliga kvalitet och inte har någon negativ påverkan i närmiljön. Projekten har de allra högsta granskningskraven och kräver involvering av alla relevanta intressenter, inklusive lokalbefolkningen.

Förutom att säkerställa faktisk klimatnytta så kräver Gold Standard att projekten bidrar till fler av de globala hållbarhetsmålen än bara klimatmålet. Det betyder att klimatkompenseringen även bidrar till förbättrad hälsa och minskad fattigdom för planetens mest utsatta invånare.

*Andra vuxna i hushållet uppskattas ha samma avtryck som du, medan barn (0-18 år) uppskattas ha hälften så stort avtryck som sina föräldrar.

Vår klimatpåverkan

Hittills har

1,252,985

personer använt ClimateHero

och lovat att minskat sitt avtryck med

2,578,474

ton CO2 per år

vilket är lika mycket som att ta bort

1,718,983

dieselbilar från våra vägar